29.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli ( SSR Magdalena Skorek – Jaroń ) sygn. akt: I C 1746/20 wyrokiem na posiedzeniu niejawnym w dniu 29.11.2021 uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartą z poprzednikiem prawnym pozwanego i zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AGna rzecz powoda kwotę 2742 PLN oraz kwotę 14930 CHF wraz  z należnymi odsetkami , ustalając że pozwany przegrał proces w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.