26.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia  26.11.2021 r.  na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt:   I C  1797/20    )   ustalił nieważność umowy kredytu  z 2008 roku zawartej  z poprzednikiem prawmy pozwanego  i zasądził od  Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorcy  kwotę 190779  PLN  wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył Bank  kosztami procesu  w kwocie 6417 PLN,  w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.