26.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia  26.11.2021 r.  na posiedzeniu niejawnym  ( sygn. akt:   I C  590/20    )   ustalił nieważność umów kredytu  indeksowanego „ MULTIPLAN „ z  2008  roku podpisanego z BRE Bank  S.A., zasądził od  mBank S.A.  na rzecz kredytobiorcy  kwotę  6916  PLN  i kwotę  74361 PLN wraz  z należnymi odsetkami  oraz kwotę 4646 CHF oraz kwotę 49673 CHF  oraz obciążył mBank   S.A. kosztami procesu  w kwocie 11817 PLN,  w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.