9.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Małgorzata Misiurna wyrokiem z dnia  9.01.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  669/19)  na posiedzeniu niejawnym ustalił przesłankowo, iż umowa kredytu  zawarta z Bank Millennium  S.A.  jest nieważna, zasądził od Bank Millennium  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  177181  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, , zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 6634  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew  w pozostałej części.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.