9.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent del. do SO  Ewa Kulawik-Rudzińska wyrokiem z dnia  9.01.2023 r.  (sygn. akt:  I C 1357/19)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z Bank BPH S.A. w 2006 r. jest nieważna, zasądził od  Bank BPH S.A.  na rzecz powodów  kwotę 143639 PLN  oraz kwotę 39109 CHF wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.