5.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV Wydział Cywilny, referent  SSO  Urszula Minga – Głuszcz  wyrokiem z dnia 5.01.2023  r.  (sygn. akt:  XV C  2769/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  BRE Bank S.A. w 2006  r. jest nieważna, zasądził od  mBank   S.A. na rzecz powodów  kwotę  233327 PLN wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11851  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.