5.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV Wydział Cywilny,  referent  SSO  Urszula Minga – Głuszcz  wyrokiem z dnia 5.01.2023  r.  (sygn. akt:  XV C 2770/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Kredyt Bank S.A.  w 2008 r. jest nieważna, zasądził od  Santander Bank Polska  S.A. na rzecz powodów kwotę  283424 PLN  wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11851 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
Zdaniem Sądu kredytobiorcy nie zostali odpowiednio poinformowani przez bank o ryzyku wynikającym z umowy. Bank miał zupełną dowolność w ustalaniu kursu walut, w związku z czym kredytobiorcy nie mieli nawet możliwości zweryfikowania dokonywanych wyliczeń.  Ponadto Sąd podkreślił, iż kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjowania podpisanej umowy.  Po eliminacji klauzul niedozwolonych umowa nie może być dalej wykonywana.  W zakresie podniesionego zarzutu potrącenia i zatrzymania Sąd wskazał, iż roszczenie banku nie jest jeszcze wymagalne, a ponadto podniesiony zarzuty nie miały charakteru stanowczego, gdyż bank nie chciał przyznań nieważności umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.