4.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny,  referent SSA Hanna Rucińska  wyrokiem z dnia  4.01.2023 r.  (sygn. akt: V ACa  663/22) na rozprawie oddalił apelację  PKO BP S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 marca 2022 r., sygn. akt XV C 2011/20 , w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta z  NORDEA Bank Polska  S.A.  jest nieważna, zasądził od Banku na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu w  kwocie  4050 PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.