4.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Małgorzata Misiurna wyrokiem z dnia  4.01.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 167/21)  na posiedzeniu niejawnym ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z ING Bank Śląski S.A. w 2008 r. jest nieważna, zasądził od  ING Bank Śląski  S.A.  na rzecz powodów  kwotę 526.850  PLN   oraz kwotę 59.566 CHF wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.