2.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent  SSO  Michał Jank wyrokiem z dnia 2.01.2023 r. (sygn. akt:  I C  930/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  NORDEA Bank Polska  S.A.  w 2009  r. jest nieważna , zasądził od  PKO BP S.A. na rzecz powodów  kwotę  867703 PLN  oraz kwotę 85202 CHF wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.