30.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent  SSO  Magdalena Lemańczyk – Lis wyrokiem z dnia 30.12.2022 r.  (sygn. akt:  I C  186/20  )  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Deutsche Bank PBC  S.A.  w 2009 r. jest nieważna, zasądził od  Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów  kwotę 271595  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.