29.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSA  Dorota Majerska-Janowska  wyrokiem z dnia 29.12.2022 r.  (sygn. akt: I ACa 1074/22) na rozprawie  oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2022 r.,sygn. akt  I C 317/21, w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE  Bank S.A.  jest nieważna, zasądził od Banku na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu   w  kwocie  8100   PLN   w postępowaniu apelacyjnym.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.