28.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank  International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny,  referent SSA  Ewa Tomaszewska  wyrokiem z dnia 28.12.2022 r.  (sygn. akt: I ACa 973/22 ) na rozprawie  oddalił apelację Raiffeisen Bank  International  AG od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 lutego 2022r. sygn. akt XV C 331/21, w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna, zasądził od Banku na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu  w  kwocie  4050   PLN   w postępowaniu apelacyjnym.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.