23.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy I  Wydział Cywilny dla Warszawy Mokotowa,  referent  SSR Alicja Klimas  wyrokiem z dnia  23.12.2022 r.  (sygn. akt:  I C 807/20) na rozprawie ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu  z  2005 roku; zasądził od  Bank Millennium S.A.  na rzecz powodów  kwotę  66426 PLN  wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 6417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.