23.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny, referent  SSO  Adrianna Gołuńska-Łupina wyrokiem z dnia  23.12.2022 r.  (sygn. akt:  I C 1064/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  PKO BP  S.A.  w 2008 r. jest nieważna, zasądził od  PKO BP S.A. na rzecz powodów  kwotę  217192  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.