22.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Małgorzata Zwierzyńska wyrokiem z dnia  22.12.2022 (sygn. akt: I ACa  743/22) na rozprawie  oddalił apelację  PKO BP S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt I C 1084/20, w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  NORDEA Bank Polska  S.A.  jest nieważna, zasądził od Banku na rzecz powodów zwrot kosztów  procesu w  kwocie  4050 PLN w postępowaniu apelacyjnym.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.