21.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny, referent  SSO  Magdalena EL-Hagin wyrokiem z dnia  21.12.2022 r.  (sygn. akt:  XV C 3079/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  BRE Bank S.A.  w 2007 r. jest nieważna , zasądził od  mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 166734  PLN wraz z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.