09.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSA  Ewa Tomaszewska wyrokiem z dnia 09.01.2023 r.  (sygn. akt: I ACa  1003/22) na rozprawie oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 marca 2022r.,  sygn. akt XV C 1091/20, w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE  Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od Banku na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu w  kwocie  8100  PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.