11.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent  SSO  Krzysztof Braciszewicz  wyrokiem z dnia 11.01.2023 r. (sygn. akt:   XV C 1724/20)  na rozprawie ustalił przesłankowo, iż umowa kredytu  zawarta z EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna w 2008  r. jest nieważna, zasądził od   Raiffeisen Bank International AG  na rzecz powodów  kwotę  99 288 CHF wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.