11.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent  SSO  Krzysztof Braciszewicz  wyrokiem z dnia 11.01.2023 r. (sygn. akt:   XV C 372/20)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Getin Bank S.A.  w 2008r. jest nieważna, zasądził od  Getin Noble Bank S.A.  na rzecz powodów  kwotę 260564 PLN oraz kwotę 53248 CHF  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.