11.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent  SSO  Izabela Górnikiewicz – Wróbel  wyrokiem z dnia 11.01.2023 r.  (sygn. akt:   I C 815/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z   EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna w 2008r. jest nieważna , zasądził od Raiffeisen Bank International AG  na rzecz powodów  kwotę 58565  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, ustalił, iż pozwany Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ponosi w całości koszty procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie Referendarzowi Sądowemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.