12.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSA  Zbigniew Merchel wyrokiem z dnia 12.01.2023 r. (sygn. akt: I ACa  607/22) na rozprawie oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2022r., sygn. akt XV C 527/20 , w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A.  jest nieważna , zasądził od Banku na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu   w  kwocie  8100   PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.