20.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent  SSO Katarzyna Kazanecka-Kapała wyrokiem  z dnia  20.01.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 839/19)  na posiedzeniu niejawnym uchylił  wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2019 r. wydany w sprawie XV C 839/19 w całości, ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z Getin Bank S.A.  w 2008 r. jest nieważna, zasądził od Getin Noble Bank S.A.  na rzecz powoda kwotę 229297 PLN  wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powoda  kwotę 6147  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.