8.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank  International  A.G.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Ewa Karwowska   wyrokiem z dnia  8.11.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  1172/20  )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka akcyjna oddział w Polsce  w 2008 r. jest nieważna , zasądził od  Raiffeisen Bank International AG  na rzecz powódki  kwotę   36734  PLN  oraz kwotę  35301  CHF wraz  z należnymi odsetkami , zasądził na rzecz powódki  od Banku kwotę 9317 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.