8.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Marian Glembin   wyrokiem z dnia  8.11.2022 r.  (sygn. akt:  XV  C  175/22   )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  BRE Bank  S.A. w 2006 r. jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A. na rzecz powodów   kwotę  104789  PLN  oraz kwotę 28555  CHF wraz  z należnymi odsetkami , ustala , że pozwany ponosi w całości koszty procesu, oddala pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.