4.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Wojciech Włosiński   wyrokiem z dnia  4.11.2022 r.  (sygn. akt:  XV  C  491/21   )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Bank  Millennium S.A. zawarta w 2007 r. jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium  S.A. na rzecz powodów   kwotę  119780  PLN  oraz kwotę 7387  CHF wraz  z należnymi odsetkami , oraz zasądził kwotę 6434 na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu, oddala pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.