2.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  del. do SO Monika Bakuła – Steinborn   wyrokiem z dnia  2.11.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  303/20    )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta w  2005 r.  z Bank BPH  S.A. nie istnieje z powodu jej nieważości , zasądził od  Bank BPH S.A. na rzecz powodów kwotę  173646 PLN   wraz  z należnymi odsetkami  i zasądził na rzecz powodów kwotę 10784  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.