2.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Wojciech Włosiński   wyrokiem z dnia  2.11.2022 r.  (sygn. akt:  XV  C  662/20   )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank  S.A. zawarta w 2009 r. jest nieważna , zasądził od  mBank S.A. na rzecz powódki  kwotę   64915  PLN  oraz kwotę 10500 CHF wraz  z należnymi odsetkami , oraz na rzecz powoda kwotę 64915 PLN oraz kwotę 10500 CHF , zasądził od pozwanego Banku kwotę 5917 PLN na rzecz powódki i  kwotę 5917 PLN na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.