31.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Adrianna Gołuńska-Łupina  wyrokiem z dnia  31.10.2022 r.  (sygn. akt:  I C 1258/20)    ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z NORDEA Bank Polska  S.A.  w 2008 r. jest nieważna , zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powoda  kwotę  96533  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 6417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.