10.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  mBank   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Anna Daniszewska  wyrokiem z dnia  10.11.2022  (sygn. akt: V ACa   642/22  ) na rozprawie  oddalił apelację  mBank   S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 lutego 2022 r., sygn. akt I C 120/21  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE  Bank  S.A.   jest nieważna , zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 8100   PLN   w postępowaniu apelacyjnym .

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.