8.05.2023 r. – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO  Urszula Minga – Głuszcz wyrokiem z dnia  8.05.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  3064/21)  na rozprawie ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT (Kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup lub zamianę nieruchomości na rynku wtórnym) z 2008 r zawarta pomiędzy powodami a Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest nieważna; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 132.277,01 zł (wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 stycznia 2022r do dnia zapłaty;  oddala powództwo o zapłatę w stosunku do drugiej powódki; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódek kwotę 1.000 zł  tytułem zwrotu kosztów opłaty sądowej, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;  zniósł koszty zastępstwa procesowego pomiędzy drugą powódką a pozwanym Powszechną Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.