10.05.2023 r. – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny, referent SSO Krzysztof Braciszewicz wyrokiem z dnia  10.05.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  955/21)  na rozprawie ustalił, że stosunek prawny wynikający z zawartej w 2008 r. pomiędzy powodami a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytu nie istnieje z uwagi na nieważność umowy; zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 5.750,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19.06.2021 roku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 33.115,06 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19.06.2021 roku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 22.090,36 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19.06.2021 roku do dnia zapłaty; zasądził  od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11.868 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.