8.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer  Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I Wydział Cywilny,  referent SSO  Magdalena Lemańczyk – Lis wyrokiem z dnia  8.04.2022 r.  (sygn. akt:  I C  2017/20) na posiedzeniu niejawnym ustalił,  iż umowa kredytu zawarta z Santander Consumer  Bank   S.A.  z   2006 r.  jest nieważna , oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zniósł  wzajemnie między stronami koszty postępowania w sprawie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.