20.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Izabela Górnikiewicz – Wróbel  wyrokiem z dnia  20.04.2022 r.  (sygn. akt: I C  492/20) na posiedzeniu niejawnym ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE Bank  S.A.  z   2008 r.  jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A. na rzecz powodów kwotę  45438   PLN  i kwotę 25894  CHF wraz  z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 8317  PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.