21.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSO Agnieszka Gieral – Siewielec   wyrokiem z dnia  21.04.2022  r.  (sygn. akt: I C  554/19   ) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z PKO BP   S.A.  z 2007  r.   jest nieważna , zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powodów kwotę  189184 PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 6434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.