20.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny,  referent SSO  Krzysztof Braciszewicz wyrokiem z dnia  20.04.2022 r.  (sygn. akt: XV  C  1457/20) na rozprawie ustalił,  iż umowa kredytu zawarta z PKO BP  S.A.  z  2008 r.  jest nieważna, zasądził od  PKO BP   S.A. na rzecz powodów kwotę  198334  PLN   wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.