22.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International  AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO Agnieszka Piotrowska  wyrokiem z dnia  22.04.2022  r.  (sygn. akt:  XV C 1459/20) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergesias  S.A. Oddział w Polsce  z  2008  r.   jest nieważna , zasądził od  Raiffeisen Bank International AG  na rzecz powodów kwotę  369478  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.