27.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO  BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Izabela Górnikiewicz – Wróbel  wyrokiem z dnia  27.04.2022 r.  (sygn. akt: I C   1242/20) na  rozprawie ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  Nordea Bank Polska  S.A.  z   2011  r.  jest nieważna , zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powodów kwotę  52089   PLN  i kwotę  73613   CHF wraz  z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powodów kwotę 11817  PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.