8.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie  VI  Wydział Cywilny ,  referent ASSR  Katarzyna Barcicka   wyrokiem z dnia  8.03.2022 r.  (sygn. akt:  VI C 2166/21  ) na rozprawie przesłankowo ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z mBank   S.A.  jest nieważna ,  zasądził od mBank kwotę 20741 PLN i kwotę 20741 PLN wraz z należnymi odsetkami ustawowymi , zasądził od mBank S.A. kwotę 3567 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.