8.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A.  –  umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia   VI Wydział Cywilny ,  referent ASR Katarzyna Barcicka wyrokiem z dnia  8.03.2022 r.  (sygn. akt:  VI C 2166/21   ) na rozprawie  zasądził  od pozwanego mBanku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda 20741 PLN wraz  z należnymi odsetkami , na rzecz powódki  20741 PLN  wraz  z należnymi odsetkami – unieważniając umowę kredytu przesłankowo,  oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził zwrot kosztów procesu od Banku na rzecz każdego z powodów po 3567 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.