7.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO Krzysztof Braciszewicz  wyrokiem z dnia  7.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C  1094/20  ) na rozprawie  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z PKO BP  S.A.  z 2007 r.    jest nieważna , zasądził od  PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 149851 PLN i 59272  CHF wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11834   PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.