7.03.2022  – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank  S.A.   –  umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I Wydział Cywilny (referent Przemysław Banasik  ) sygn. akt: I ACa  188/21  wyrokiem na rozprawie w  dniu  7.03.2022 r. oddalił apelację Getin Noble Bank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 2.12.2020  r., sygn. akt  I C 1494/19  , który ustalił nieważność umowy kredytu  zawartej  z  Getin Bank S.A. , zmienił zaskarżony wyrok w pkt II  w  ten sposób, że powództwo oddalił, zniósł pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.