4.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Pekao  Bank Hipoteczny S.A. –  umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I Wydział Cywilny (referent  Piotr Daniszewski  ) sygn. akt: I ACa  1018/21   wyrokiem na rozprawie w  dniu  4.03.2022 r. oddalił apelację Pekao Bank Hipoteczny S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt  XV C 166/21  , który ustalił nieważność umowy kredytu  zawartej  z BPH Bank Hipoteczny S.A.  z 2008 r.    i zasądził od   Banku  na rzecz powoda  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  8100    PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.