4.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO Katarzyna Kazaniecka – Kapała  wyrokiem z dnia  4.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C 513/20  ) na posiedzeniu niejawnym  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z ING Bank Śląski S.A.  z 2008  r.    jest nieważna , zasądził od  ING Bank Śląski S .A.   na rzecz powodów kwotę 122675 PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6434  PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.