3.03.2022  – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Okręgowy w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny (referent  Krzysztof Koczyk  ) sygn. akt: XVI Ca 669/20  wyrokiem na rozprawie w  dniu  03.03.2022 r. zmienił  zaskarżony wyrok w punktach I. i II. o tyle tylko, że z ich treści usunął wyrazy: „solidarnie” ,  oddalił apelację  mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni z dnia 3 marca 2020 r. w pozostałym zakresie, sygn. akt I C 586/18 ,  który ustalił przesłankowo nieważność umowy kredytu  zawartej z mBank S.A. i zasądził od   mBank S.A.   na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  2700  PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.