3.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO Małgorzata Misiurna  wyrokiem z dnia  3.03.2022 r.  (sygn. akt: XV C 41/20   ) na rozprawie  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z Bank BPH S.A.   z 2007 r.    jest nieważna , zasądził od  Bank  BPH  S.A. na rzecz powodów kwotę   387925,83 PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11834  PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.