24.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium S.A.  –  odwalutowanie kredytu

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa  XVI Wydział Cywilny ,  referent SSR  Agata Puź wyrokiem z dnia  24.02.2022 r.  (sygn. akt:  XVI C 3280/19   ) na rozprawie  zasądził  od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niepodzielnie na rzecz powodów kwotę 39 685,27 złotych (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 27/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 lutego 2020 do dnia zapłaty; w pozostałym zakresie oddala powództwo; ustalił, że powodowie wygrali sprawę w 83%, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd wskazał, iż nie podziela argumentacji dotyczącej całkowitej nieważności umowy kredytu.

 Zdaniem Sądu umowy indeksowane do CHF są ważne, a problemem w nich nie jest sama indeksacja, lecz sposób jej przeprowadzenia. Sąd wskazał, iż postanowienia dotyczące indeksacji należy z umowy usunąć, jednak umowę da się dalej wykonywać po eliminacji klauzul dotyczących indeksacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.