18.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny,  referent SSO Magdalena Lemańczyk -Lis wyrokiem z dnia  18.02.2022 r.  (sygn. akt: I  C  496/20) na posiedzeniu niejawnym  ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank  S.A.  z 2008  r.    jest nieważna, zasądził od mBank  S.A.   na rzecz powoda kwotę 202484  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11817   PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.