17.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny,  referent SSO Michał Jank wyrokiem z dnia  17.02.2022 r.  (sygn. akt: I C   368/19) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  Bank BPH S.A.  z 2008 r.    jest nieważna, zasądził od  Bank BPH S.A.  na rzecz powoda  kwotę  197208,48  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 8917  PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.