8.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent del . do  SO Katarzyna Bójko- Narczewska wyrokiem z dnia  8.02.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  1133/21)  na posiedzeniu niejawnym  ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank S.A.  w 2008 r. jest nieważna, zasądził od  mBank S.A.  na rzecz powodów  kwotę  200089 PLN   wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.